Bijtelling 2017: dit moet je weten!

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en traditiegetrouw betekent dat een bijtellingsklimaat dat op de schop gaat. We praten je bij.

Te beginnen met het goede nieuws. De afgelopen jaren is het nogal onrustig geweest in bijtellingsland, daar elk jaar weer nieuwe regelingen, percentages en andere gewichtige zaken werden doorgevoerd. Aan die wispelturigheid komt per 2017 een einde want tot en met 2020 liggen de percentages vast. De categorieën komen er als volgt uit te zien:

Bijtelling 2017

Zoals je ziet komt er per 1 januari een einde aan de vier bijtellingscategorieën. Vanaf dan is het óf 4% voor volledig elektrische auto’s zonder CO2-uitstoot, óf 22% voor alle andere type aandrijflijnen. Een stuk overzichtelijker en (niet onbelangrijk): de kans dat we meer leuk leasespul op de weg gaan tegenkomen wordt natuurlijk een stuk groter.

Voor de fabrikanten die vol hebben ingezet op hybrides is het minder goed nieuws. Zakelijke rijders met enig rekenkundig inzicht gaan immers geen PHEV’s en dergelijke meer rijden want dat is niet goed voor de portemonnee. Misschien wel voor het milieu, maar da’s een ander verhaal.

Fans van Tesla’s moeten trouwens even de rekenmachine erbij pakken. Het percentage van 4 procent voor volledig elektrische auto’s geldt vanaf 2019 namelijk tot een cataloguswaarde van 50.000 euro. Een beetje Tesla kost ruim het dubbele van dat bedrag, dus over de helft van de cataloguswaarde van je Model S van een ton (bij wijze van spreken) mag je nog steeds 22 procent aftikken. Dientengevolge worden duurdere EV’s financieel gezien aanzienlijk minder interessant om zakelijk te rijden.

BPM

Bij de aanschaf van een auto of motor betaal je belasting in de vorm van BPM. Deze bestaat uit een starttarief en een component die wordt berekend aan de hand van de CO2-uitstoot van de auto. Uitstootvrije auto’s zijn dan ook van deze belasting vrijgesteld.

Het goede nieuws: voor sommige auto’s gaat de BPM de komende jaren omlaag. Dat geldt echter niet voor uitstootvrije auto’s, want die blijven gewoon vrijgesteld van BPM. Verder zullen veel auto’s een hogere dealerprijs krijgen, dat rekenden we je eerder al voor. Voor het overige komt het erop neer dat het starttarief omhoog gaat, maar dat de tarieven per schijf worden gewijzigd. Dat geeft het volgende plaatje:

2016 2017
Vaste voet € 175 € 353
Tariefschijven:
Schijf 0 1-79 gram € 6 1-76 gram € 2
Schijf 1 80-106 gram € 69 77-102 gram € 66
Schijf 2 107-155 gram € 123 103-150 gram € 145
Schijf 3 156-174 gram € 238 151-168 gram € 238
Schijf 4 >174 gram € 476 Vanaf 168 gram € 475

Verder geldt voor diesels een toeslag. Die blijft in 2017 nog steeds overeind. In 2016 betaalde je vanaf 67 gram CO2 per kilometer per extra gram een toeslag van 86,43 euro. In 2017 is deze grens verlegd naar 65 gram er kilometer en de toeslag naar 86,69 gram CO2 per kilometer.

Dan nog even de hybrides en de PHEV’s. Deze typen aandrijflijnen worden per 1 januari 2017 praktisch irrelevant, maar toch moeten we nog even terugkomen op de BPM voor (stekker)hybrides. Deze is voortaan losgekoppeld van de BPM voor auto’s met een conventionele aandrijflijn. De tabel komt er als volgt uit te zien:

2017
Vaste voet € 0
Gram CO2/km
Schijf 1 1-30 € 20
Schijf 2 31-50 € 90
Schijf 3 >50 € 300

MRB

Door naar alweer het laatste puntje met betrekking tot autobelastingen: de motorrijtuigenbelasting. Op dit vlak verandert niet bijster veel. EV’s blijven vrijgesteld van MRB. PHEV’s gaan naar het halftarief en hybrides met een uitstoot boven de 50 gram CO2 per kilometer gaan naar het voltarief.